पाल्पा-पुर्बखोला गाउपालिका २ जल्पामा महिला कल्याण परिवार जल्पाको आयोजनामा र पुर्बखोला गाऊपालिकाको सहयोगमा २ दिने नेतृत्व बिकास र संस्था व्यबस्थापन तालिम सम्पन्न भएको छ। महिलाहरूलाई धेरै अवसर आएको र अवसरसॅग चुनौती पनि हुने भएकोले यस तालिमले चुनौतिसँग सामना गनॅ सहज हुने वडा अध्यक्ष निर बहादुर सारूले बताउनु भयो।

यस तालिमवाट नेतृत्व गनेॅ तरिका बैठक का चरण र माईनुट उतानेॅ तरिका कुरा सिकेको र यसलाई ब्यबहार मा उतॉने यस तालिममा सहभागि शान्ती सारूले बताउनु भयो।यस संस्था अन्तरगत रहेको साबिकको वडा हरूमा रहेको १० वटा महिला समुहका अध्यक्ष , सचिव र कोषाध्यक्ष र यसै संस्थाका पदाधिकारीहरू गरि जम्मा ४३ जनाले यो तालिम लिएका थिए।

नेतृत्व बिकास तालिम राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे ले दिनु भएको थियो भने संस्था ब्यबस्थापन समाज उत्थान सहयोग केन्द्रका कायॅकारी प्रबन्धक मेहर सि थापाले दिनु भएको हो। कायक्रम महिला लक्षित समुह अन्तरगतको रू १८ हजार को बजेत बाट सॅचालन गरेको हो । कायॅक्रममा माया राना , सरस्वती सिस्की , चन्द्री सरा रखाल , मेहर सि थापा , भिमी सरा आलेले शुभकामना मनतब्य दिनु भएको थियो। लिला सारूको स्वागत मनतव्य बाट सुरू भएको कायक्रम लिला सारूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।